A Revista Galega de Filoloxía conságrase á publicación de traballos de investigación que desenvolveren algún aspecto lingüístico ou literario do ámbito galego-portugués, como tamén á promoción e ao coñecemento da lingua no seo da sociedade. Do mesmo xeito, serán obxecto de consideración para seren publicadas as recensións de obras que trataren algún tema relacionado coa lingüística e a literatura, quer xerais, quer elaborados no mundo lusófono.

Inclusión en SCOPUS

2022-11-08

A Revista Galega de Filoloxía foi aceptada para a súa inclusión en SCOPUS e foi incorporada á listaxe actualizada de revistas publicada en agosto de 2022.

Vol. 22 (2021)

Publicados: 2021-12-17

Táboa de contidos

Ver todos os números